Năm 2020
Dự án: Nhà Chống Lũ
Chiến dịch: “Hướng về Miền Trung”

Nội dung tài trợ:
Từ ngày 20/10 – 25/10/2020: Đông A Books & Nhà sách Cá Chép đóng góp 10% doanh thu cuốn sách “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”, bản S500

Giá trị tài trợ: 90 triệu đồng

Xem thêm tại: https://cachep.vn/
https://sachdonga.vn/

Cảm ơn Đông A Books & Nhà sách Cá Chép cùng dự án Nhà Chống Lũ thúc đẩy một cộng đồng phát triển an toàn và bền vững!