Là chương trình thúc đẩy việc trồng cây kéo dài 70 năm, với mục tiêu tăng mật độ cây xanh ở Việt Nam, tăng sự kết nối giữa con người và tự nhiên, sự kết nối giữa con người và con người, từ đó mang lại sự bảo vệ và hạnh phúc cho mọi người.

HẠNH PHÚC XANH

Tăng mật độ cây xanh tại các đô thị và phục hồi rừng ở Việt Nam

Tăng kết nối con người với con người, với tự nhiên và với chính mình

Nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, hài hoà và tôn trọng tự nhiên


Chương trình
Hạnh Phúc Xanh


Người trồng rừng nói gì?


Có gì MỚI?


Trạm giải cứu cây xanh (Rescue Garden)

Thời gian tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ! Trạm giải cứu Cây xanh là nền tảng chung tay giải cứu cây mà Hạnh Phúc Xanh kết nối và triển khai. Khi có thông …

Tính lượng CO2 cố định trong sinh khối của cây cá lẻ và của hệ sinh thái rừng

Rừng là một thành phần quan trọng của các hệ sinh thái trên trái đất, trong đó rừng giữ vai trò chủ yếu trong mọi chu trình chuyển hóa vật chất – năng lượng trên toàn hành tinh. Các tác động tiê…

TCBC: Đại sứ quán New Zealand tài trợ NZD $48.000 cho dự án “Giao hưởng rừng xanh” tại Ninh Thuận của Quỹ Sống

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2021 – Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Gọi tắt là Quỹ Sống) và Đại sứ quán New Zealand đã công bố khoản đóng góp trị giá 800 triệu đồng (48.000…