HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÀ PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG
CHỦ TỊCH, TRƯỞNG BAN SÁNG LẬP QUỸ
Bà Giang hiện đang là chuyên gia tư vấn thương hiệu & truyền thông, chủ tịch của một số doanh nghiệp tại Việt Nam và Singapore. Từ năm 2000-2001, bà có thời gian làm điều phối một dự án bảo vệ môi trường của Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) & Danida. Bà cũng đã từng là chủ tịch câu lạc bộ vespa cổ Hà Nội. Trong nhiều năm, các công ty và câu lạc bộ của bà đã liên tục có các hoạt động cứu trợ lũ lụt tại miền Trung, hỗ trợ các trung tâm trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa.


ÔNG LƯƠNG VĂN HÙNG
UỶ VIÊN, THÀNH VIÊN ĐỒNG SÁNG LẬP QUỸ
Ông Hùng xuất thân là bộ đội chiến đấu tại Campuchia. Năm 1991, ông về học báo chí và đi làm báo nhiều năm. Vốn sống, vốn văn hóa, kinh nghiệm sống và các kĩ năng cần thiết khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau của ông rất phong phú, đủ khả năng tập họp và thuyết phục cộng đồng khi tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện.


BÀ NGUYỄN THANH NAM
PHÓ CHỦ TỊCH, THÀNH VIÊN ĐỒNG SÁNG LẬP QUỸ
Bà Nam đã và đang làm việc trong hai lĩnh vực chính là Tài chính và Giáo dục. Trong những ngày đầu triển khai dự án Nhà Chống Lũ, bà là người theo dõi các khoản đóng góp của cộng đồng và tổ chức hoạt động gây quỹ cho dự án