Không khí mấy ngày hôm nay thật tuyệt, chúng tôi cùng những người bạn HSBC thi đua nhau làm Nhà phao (nhà bè) cho bà con vùng rốn lũ Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Đó không chỉ là sự thúc đẩy về mặt tiến độ hay tinh thần, mà nó còn giúp chúng tôi có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục viết lên những câu chuyện về Nhà Chống Lũ trên khắp đất nước Việt Nam.

Cảm ơn HSBC, cảm ơn các nhà tài trợ luôn ở bên cạnh chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau thúc đẩy một cộng đồng phát triển an toàn và bền vững nhé!

Fanpage Nhà Chống Lũ, ngày 13/5/2017

2017

Dự án: Nhà Chống Lũ
Địa bàn: Tân Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình
Nội dung Tài trợ: 30 căn nhà phao
https://www.hsbc.com.vn/

Dự án Nhà Chống Lũ và đội tình nguyện HSBC đã tổ chức bàn giao và lắp ráp hoàn chỉnh 30 căn nhà phao!