Đấu giá sản phẩm sổ tay Hippie góp tay trông rừng.

Năm 2021

Dự án: Forest Symphony tại Thuận Nam, Ninh Thuận 2021-2025

Chương trình: “Hạnh Phúc Xanh”

Nội dung tài trợ: Đấu giá sổ tay thủ công Hippie từ Ruộng Hoa với mức giá khởi điểm tương đương 4 cây Thanh thất quyên góp cho chiến dịch “Trồng Rừng Giữ Nước”.

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/ruonghoa.vn/