KẾT QUẢ BUỔI HỌP THƯỜNG NIÊN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SỐNG BỀN VỮNG

Ngày 18/02/2022 vừa qua, Quỹ Sống đã tổ chức buổi họp hội đồng cố vấn và phát triển thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong buổi họp Quỹ Sống chia sẻ về những kết quả đạt được từ năm 2013 đến 2019, và định hướng Read more…

We are Hiring | Director of Development & Communications

Work Context Secure financial sustainability of the foundation by directing Social Fundraising, Team Capability Building, Corporate Partnership, Strategic Communications, Budgeting Management. Manage team of 4 Development Officers, 2 Program Communication Officers and 1 Senior PR Officer. Main Responsibility A. Development Building fundraising capacity and partner network towards development goals, contributing Read more…