Bản thiết kế: Mô hình “Nhà Kê Nền Linh Hoạt” thích ứng với vùng đồng bằng lũ khó tiên lượng tại Hậu Giang

Khu vực địa lý: Hậu Giang Đặc điểm thiên tai: Sụt lún do việc khai thác cát quá mức kèm theo rút mạch nước ngầm, khiến cho đất bị hụt chân và sụt xuống. Nước biển dâng: hệ quả của biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao hơn qua Read more…

Bản thiết kế: Mô hình “Nhà Kê Nền Cao” thích ứng với các vùng lũ cao từ 1-2.5m tại Đồng bằng Sông Cửu Long và các khu vực Trung bộ

Đặc điểm lũ: lũ sông xảy ra trên sông khi có mực nước cao hơn và tốc độ dòng nước cao hơn và tốc độ dòng nước nhanh hơn mức bình thường. Thường do các trận mưa lớn ở đầu nguồn gây ra. Thời gian ngập lụt ngắn: dưới 1 tuần. Read more…